LOGIN
    Username
   
    Password
   
     
        
สมัครเข้าร่วมประมูล  |  ลืมรหัสผ่านจังหวัดนครปฐม ประมูลเลขรถกระบะหมวดอักษร ผค เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2560 เริ่มปิดการประมูล เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ตามลำดับ

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Chrome หรือ Internet Explorer 11 หรือ Firefox 3.5
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ 0-2271-8888. Call Center : 1584