จังหวัดขอนแก่น ประมูลเลขรถกระบะหมวดอักษร ผษ เริ่ม 2 มีนาคม- 2 พฤษภาคม 2563 เริ่มปิดการประมูล เวลา 15.00น. เป็นต้นไปตามลำดับ

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Chrome หรือ Internet Explorer 11 หรือ Firefox 3.5
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ 0-2271-8888. Call Center : 1584