LOGIN
    Username
   
    Password
   
     
        
สมัครเข้าร่วมประมูล  |  ลืมรหัสผ่านจังหวัดจันทบุรี ประมูลเลขรถกระบะหมวดอักษร บษ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 22 กรกฎาคม 2561 เริ่มปิดการประมูล เวลา 12.00 น.เป็นต้นไปตามลำดับ

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Chrome หรือ Internet Explorer 11 หรือ Firefox 3.5
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ 0-2271-8888. Call Center : 1584