รถตู้ กรุงเทพ หมวด 1นข ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2566 เริ่มปิดประมูลเวลา 15.00น. เป็นต้นไปตามลำดับ

เพื่อการแสดงเว็บได้ดีที่สุดควรใช้ Chrome หรือ Internet Explorer 11 หรือ Firefox 3.5
กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ 0-2271-8888. Call Center : 1584